Aktualności

O kwalifikacjach

On line

Vocational Competence Certificate - certyfikat kompetencji zawodowych

Kursy i szkolenia zawodowe

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia w postaci kursów i szkoleń zawodowych oraz certyfikacji kompetencji zawodowych. Jest on zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, czyli inicjatywą Unii Europejskiej i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w zakresie programu kształcenia zawodowego. Jako fundacja VCC podejmujemy się wielu działań w zakresie kształcenia zawodowego, szerzenia wiedzy i innowacji wśród osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe poparte właściwym certyfikatem.

Działając w ramach Fundacji VCC, obserwujemy oraz analizujemy trendy i zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy, reagujemy na zapotrzebowanie na określone umiejętności oraz zawody. Promujemy też koncepcję kształcenia ustawicznego oraz mobilności zawodowej, organizujemy konsultacje, konferencje, debaty społeczne oraz opracowujemy jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Dzięki naszej aktywności wspieramy rozwój kształcenia zawodowego oraz promujemy współpracę między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną, które rozwijają mobilność, motywują do uczenia się i zdobywania nowych kompetencji. Do współpracy przede wszystkim namawiamy wszelkie instytucje prowadzące działalność szkoleniową, obecne na rynku pracy instytucje regionalne, placówki kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe oraz wyższe, pracodawców i firmy edukacyjne.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Naszą misją jest stworzenie systemu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych cenionych przez pracodawców w całej Unii Europejskiej. Dzięki certyfikacji możliwe jest przygotowanie mieszkańców naszego kraju do wykonywania nowego zawodu, uzupełnienie ich wiedzy i umiejętności praktycznych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych według aktualnych potrzeb rynku pracy. Działanie placówek edukacyjnych obejmuje między innymi naukę praktycznych umiejętności zawodowych, języka obcego branżowego czy kompetencji informatycznych. Certyfikat VCC to wiarygodna i kompleksowa informacja o kwalifikacji pracownika do pracy, świadczący o rzetelności i obiektywności procesu egzaminowania takiego kandydata.

Szeroka oferta kursów i egzaminów kończących się uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych obejmuje między innymi certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, pracownika spedycji czy przedsiębiorstwa transportowego. Kursy skierowane są zarówno do kadry menadżerskiej, jak i pracowników umysłowych i fizycznych sektora usług lub przemysłu. Kooperując z jednostkami edukacyjnymi, możemy stale poszerzać ofertę kursów kończących się egzaminem i zdobyciem przez uczestników certyfikatów zawodowych.